Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632847 nr. 253

32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 253 MOTIE VAN HET LID RONNES

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in het kader van de verhuurderheffing voor de bouw van nieuwbouwwoningen in schaarstegebieden de regering voornemens is om een aftrek van € 20.000 mogelijk te maken;

verzoekt de regering, in gebieden waar aantoonbaar sprake is van negatieve effecten zoals die gelden in de aangewezen schaarstegebieden, eveneens de aftrek van € 20.000 mogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ronnes