32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 238 MOTIE VAN HET LID BASHIR

Voorgesteld 31 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de afgelopen zes jaar de woonlasten van huiseigenaren gedaald zijn, maar dat de woonlasten voor huurders met gemiddeld € 100 per maand gestegen zijn;

overwegende dat ruim een half miljoen huurders meer dan de helft van hun inkomen kwijt zijn aan woonlasten;

verzoekt de regering om, een breed pakket aan voorstellen te formuleren om de nettowoonlasten van huurders te laten dalen en deze zo snel mogelijk voor te leggen aan de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir

Naar boven