32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 237 MOTIE VAN HET LID BASHIR

Voorgesteld 31 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat huurders in de vrije sector minder huurprijsbescherming genieten dan huurders in de sociale sector;

overwegende dat uit onderzoek van ThePostOnline blijkt dat de helft van de huurders die in de vrije sector hun aanvangshuur laten controleren door de Huurcommissie, te veel betaalt voor hun huurwoning;

verzoekt de regering om, te onderzoeken hoe de huurprijsbescherming voor huurders in de vrije sector kan worden verbeterd, en de uitkomsten zo snel mogelijk aan de Kamer te doen toekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir

Naar boven