32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 236 MOTIE VAN HET LID BASHIR

Voorgesteld 31 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de inkomenstoets ter uitvoering van passend toewijzen niet goed toepasbaar is op mensen die vanwege dakloosheid of huiselijk geweld in voorzieningen van opvanginstellingen verblijven;

overwegende dat de Minister voor Wonen zowel in november als in december heeft toegezegd dat de verplichte inkomenstoets voor huurders niet geldt voor mensen in een opvangsituatie en dat een instellingsverklaring voldoende is;

overwegende dat de Minister nog geen model voor een instellingsverklaring heeft goedgekeurd;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat vóór 1 juli 2016 een voor accountants aanvaardbaar en door de Minister goedgekeurd model voor een instellingsverklaring beschikbaar is, zodat opvanginstellingen en woningcorporaties aan hun wettelijke verplichtingen kunnen voldoen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir

Naar boven