32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 235 MOTIE VAN HET LID BASHIR

Voorgesteld 31 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een half miljoen huurders moeite hebben om rond te komen;

overwegende dat de afgelopen jaren het inkomen van huurders is gedaald en de huurprijzen fors zijn gestegen;

spreekt uit dat het onacceptabel is om te bezuinigen op de huurtoeslag;

verzoekt de regering om een oplossing te vinden voor het tekort op het budget voor de huurtoeslag en dit te betrekken bij de begroting voor 2017,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir

Naar boven