32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 234 MOTIE VAN HET LID MADLENER C.S.

Voorgesteld 31 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat sommige gemeenten tot € 10.000 verstrekken voor de inboedel voor statushouders;

overwegende dat veel Nederlanders niet meer rond kunnen komen door de bezuinigingen van dit kabinet, terwijl asielzoekers gratis huizen, zorg, scholing en inboedel krijgen;

overwegende dat dit een enorme aanzuigende werking heeft op gelukszoekers;

verzoekt de regering, gemeenten te verbieden om statushouders geld te geven voor inboedel et cetera,

en gaat over tot de orde van de dag.

Madlener

De Graaf

Wilders

Naar boven