32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 233 MOTIE VAN HET LID ALBERT DE VRIES

Voorgesteld 31 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uit uitspraken van de Huurcommissie en onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond blijkt dat verhuurders op grote schaal meer huur vragen dan volgens het woningwaarderingsstelsel is toegestaan;

overwegende dat daar waar ten onrechte een huur boven de liberalisatiegrens wordt gevraagd, er tevens sprake is van ontwijking van de verhuurderheffing;

verzoekt de regering, de Kamer op korte termijn te informeren welke maatregelen zij neemt om overtreding van het woningwaarderingsstelsel terug te dringen en ontwijking van de verhuurderheffing aan te pakken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Albert de Vries

Naar boven