32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 230 MOTIE VAN HET LID ALBERT DE VRIES

Voorgesteld 31 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het aantal gebouwde woningen laag blijft en het aantal afgegeven bouwvergunningen afneemt;

overwegende dat de behoefte aan nieuwbouwwoningen in de komende vijftien jaar door de inhaalvraag na de crisis, de toename van het aantal huishoudens en de oplopende vervangingsbehoefte ver ligt boven de huidige en te verwachten bouwproductie;

overwegende dat hierdoor in grote delen van Nederland het tekort aan woningen fors oploopt en dat daardoor de huizenprijzen in zowel de koop- als de huursector sterk stijgen;

overwegende dat artikel 22, lid 2, van onze Grondwet bepaalt dat «Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid»;

verzoekt de regering, de Kamer te informeren over welke maatregelen zij op korte termijn denkt te nemen om te zorgen dat in de behoefte aan betaalbare sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen wordt voorzien,

en gaat over tot de orde van de dag.

Albert de Vries

Naar boven