Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201532847 nr. 195

32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 195 MOTIE VAN HET LID MONASCH

Voorgesteld 2 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de vraag naar woonruimte voor asielzoekers met een tijdelijke of definitieve verblijfsvergunning de komende tijd zal toenemen;

constaterende dat daardoor de behoefte aan tijdelijke en permanente woonruimte zal stijgen;

overwegende dat zonder additionele woonruimte de doorstroming vanuit azc's stokt;

overwegende dat de wachttijd voor overige woningzoekenden niet verlengd mag worden;

overwegende dat door tal van maatregelen het woningaanbod vergroot kan worden, zoals de ombouw van kantoorpanden, containerbouw, kleiner bouwen, hoger bouwen, het vergroten van woonvormen met onzelfstandige woonruimte, minder slopen dan wel sloopplannen uitstellen indien er geen sprake is van vervangende nieuwbouw, en het herverdelen van de verplichte taakstelling per gemeente;

verzoekt de regering om, samen met gemeenten, verhuurders, bouwers en andere direct betrokkenen op korte termijn, bij voorkeur binnen een maand na de Europese migratietop van 14 september a.s., met een plan van aanpak te komen hoe concreet de toename van deze vraag kan worden opgevangen, waarbij de wachttijd van andere woningzoekenden niet zal toenemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Monasch