Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201532847 nr. 194

32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 194 MOTIE VAN HET LID RONNES

Voorgesteld 2 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat verdringing onder woningzoekenden een toenemend probleem is;

constaterende dat aan het platform Opnieuw Thuis niet expliciet het tegengaan van verdringing onder woningzoekenden als een taakveld is opgedragen;

verzoekt de regering, voor het platform Opnieuw Thuis de verdringing onder woningzoekenden expliciet als taakveld te benoemen en de Kamer over de resultaten te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ronnes