Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201532847 nr. 193

32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 193 MOTIE VAN DE LEDEN RONNES EN VOORDEWIND

Voorgesteld 2 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat verdringing onder woningzoekenden een toenemend probleem is;

constaterende dat het COA bij het zoeken van woningen uitgaat van 0,51 woning per verblijfsgerechtigde;

constaterende dat alleenstaande verblijfsgerechtigden goed gehuisvest kunnen worden indien zij gezamenlijk één woning betrekken;

verzoekt de regering, bij het beleid ten aanzien van huisvesting van verblijfsgerechtigden nu uit te gaan van 0,3 verblijfsgerechtigde per woning;

verzoekt de regering tevens, de Kamer over de implementatie spoedig te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ronnes

Voordewind