Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201532847 nr. 191

32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 191 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.

Voorgesteld 2 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat statushouders recht hebben op een urgentieverklaring voor een sociale huurwoning en dat dit kan leiden tot krapte op de sociale huurwoningmarkt;

verzoekt de regering, met spoed in overleg te treden met VluchtelingenWerk, VNG en andere ketenpartners om de mogelijkheden van particuliere opvang van vluchtelingen te onderzoeken, waarbij in ieder geval nagedacht wordt over:

  • adequate screening, matching, begeleiding, achtervang;

  • fiscale gevolgen en consequenties voor uitkering en huurtoeslag;

  • regelgeving van verhuurders en hypotheekverstrekkers;

  • eventuele mogelijkheden voor financiële tegemoetkoming van gastgezinnen zoals in Duitsland het geval is,

en de Kamer zo spoedig mogelijk hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Schouten

Ronnes