Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201532847 nr. 189

32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 189 MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 2 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de verhuurderheffing niet bijdraagt aan het investeringsvermogen van woningcorporaties en daarmee aan het bouwen van huurwoningen;

verzoekt de regering om woningcorporaties, op plaatsen waar de woningnood het grootst is, een vrijstelling te geven van de verhuurderheffing,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut