32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN ULENBELT EN KARABULUT

Voorgesteld 15 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om een kosten-batenanalyse te maken van de opeenstapeling van bezuinigingseffecten voor de bewoners en de aandachtswijken en die nog voor de begroting van 2013 aan de Kamer te overleggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Ulenbelt

Naar boven