Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232847 nr. 16

32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 16 MOTIE VAN HET LID MONASCH

Voorgesteld 15 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet het belang van de wijkaanpak erkent en wil voortzetten;

constaterende, dat met de wijken is afgesproken om deze aanpak voor een periode van tien jaar gezamenlijk met bewoners, organisaties en lokale en landelijke overheid te ondersteunen;

constaterende, dat er nog steeds grote opgaven liggen op het gebied van stedelijke vernieuwing, bouwopgaven en sociale verbetering van deze wijken;

constaterende, dat het kabinet met nadere voorstellen zal komen om toenemende problemen met huisjesmelkers grondig aan te pakken;

constaterende, dat er voorstellen liggen vanuit bewonersorganisaties als de LSA om te komen tot onder meer bewonersbedrijven om de participatie en verantwoordelijkheid van bewoners te versterken;

overwegende, dat er diverse kabinetsvoorstellen gevolgen kunnen hebben voor de fysieke en sociale ontwikkeling van deze wijken;

verzoekt de regering jaarlijks te rapporteren over de voortgang van de wijkaanpak;

verzoekt het kabinet tevens om met overtuiging de wijkaanpak in het land te ondersteunen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Monasch