Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201532847 nr. 159

32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 159 MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN MONASCH

Voorgesteld 17 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit berekeningen van RIGO blijkt dat nu al 725.000 huurders in armoede leven;

overwegende dat 43.679 huurders de petitie hebben getekend tegen huurverhogingen;

overwegende dat woningcorporaties er gemiddeld financieel beter voor blijken te staan dan eerder werd verwacht;

verzoekt de regering om, te stimuleren dat woningcorporaties waar mogelijk overgaan tot huurverlaging, zodat mensen huurtoeslag kunnen ontvangen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Monasch