Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232846 nr. 9

32 846 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en andere wetten in verband met wijziging van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen (Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen)

Nr. 9 MOTIE VAN HET LID ULENBELT

Voorgesteld 12 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat uitkerings- en pensioengerechtigden te maken kunnen krijgen met een inkomensgat van gemiddeld twee weken doordat hun private inkomens- of pensioenverzekering niet meer aansluit op de nieuwe ingangsdatum van de AOW-uitkering;

overwegende, dat deze uitkerings- en pensioengerechtigden dit inkomensgat niet kunnen compenseren door een paar weken langer doorwerken;

verzoekt de regering in overleg met private verzekeraars tot een oplossing te komen voor financiële problemen ten gevolgen van het verschuiven van de AOW-ingangsdatum,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ulenbelt