Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232846 nr. 7

32 846 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en andere wetten in verband met wijziging van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen (Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen)

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 26 september 2011

Aan artikel II van het voorstel van wet wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

C

In artikel 24, tweede lid, wordt «met ingang van de eerste dag van de maand waarin» vervangen door: met ingang van de dag waarop.

Toelichting

In artikel 24, tweede lid, van de Algemene nabestaandenwet, is geregeld dat het recht op halfwezenuitkering eindigt met ingang van de eerste dag van de maand waarin de nabestaande een bruto-ouderdomspensioen voor de ongehuwde pensioengerechtigde als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de Algemene Ouderdomswet ontvangt. Ook deze bepaling, die er van uit gaat dat het ouderdomspensioen ingaat op de eerste dag van de maand, dient te worden aangepast, maar is eerder over het hoofd gezien.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp