Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332840 nr. 12

32 840 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht BES met het oog op de verruiming van de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID KOOIMAN

Voorgesteld 10 oktober 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat professionals werkzaam in bijvoorbeeld het onderwijs en de jeugdzorg een belangrijke rol spelen bij het signaleren van huwelijksdwang en achterlating in het land van herkomst;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat deze professionals voldoende kennis in huis hebben om in voorliggende situaties adequaat te kunnen handelen;

verzoekt de regering voorts, de Kamer hierover voor het einde van dit jaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman