Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332840 nr. 11

32 840 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht BES met het oog op de verruiming van de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID VAN NIEUWENHUIZEN-WIJBENGA

Voorgesteld 10 oktober 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de wetswijziging met het oog op de verruiming van de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang geen specifieke melding maakt van de strafbaarheid van huwelijkse gevangenschap, terwijl dit wel onder de brede definitie van huwelijksdwang valt;

overwegende dat dit geringe bekendheid geniet, terwijl het besef dat huwelijkse gevangenschap onder de brede definitie van huwelijksdwang valt, en daarmee strafrechtelijk is te vervolgen, cruciaal is voor slachtoffers van huwelijkse gevangenschap;

verzoekt de regering, bij de voorlichting over de strafbaarheid van huwelijksdwang en in alle relevante opleidingsmodules expliciet aandacht te besteden aan het feit dat ook huwelijkse gevangenschap onder het begrip «huwelijksdwang» wordt geschaard,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nieuwenhuizen-Wijbenga