Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332840 nr. 10

32 840 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht BES met het oog op de verruiming van de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking

Nr. 10 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 10 oktober 2012

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 5a, tweede lid, de zinsnede «In de gevallen, omschreven in het eerste lid, onderdelen 1°, 2°, 3° en 6°» vervangen door: In de gevallen, omschreven in het eerste lid, onderdelen 1°, 2°, 3°, 4° en 6°.

B

In artikel I, onderdeel C, wordt «237f» vervangen door: 273f.

Toelichting

Deze tweede nota van wijziging bevat twee technische verbeteringen.

In onderdeel A wordt een omissie in het wetsvoorstel hersteld. In het voorgestelde artikel 5a Sr is ten onrechte in het tweede lid geen verwijzing naar het voorgestelde artikel 5a, eerste lid, onderdeel 4°, Sr (het huidige artikel 5a, derde lid, Sr) opgenomen.

Onderdeel B strekt tot verbetering van een kennelijke verschrijving in de op 20 februari 2012 ingediende nota van wijziging bij dit wetsvoorstel.

De minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten