32 833 EU-voorstel: Meerjarig Financieel Kader van de EU voor 2014–2020 – COM(2011) 398

Nr. 1 BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR EUROPESE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 juni 2011

Hierbij attendeer ik U erop dat het onderhavige EU-voorstel1 is ontvangen door de Tweede Kamer.

Dit voorstel is door de Tweede Kamer geselecteerd voor een mogelijke plaatsing van een parlementair behandelvoorbehoud.

De waarnemend voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken,

Van Bommel


X Noot
1

Het EU-voorstel: Meerjarig Financieel Kader van de EU voor 2014–2020 – COM(2011) 398 is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt.

Naar boven