Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632827 nr. 84

32 827 Toekomst mediabeleid

Nr. 84 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 november 2015

Bijgaand treft u mijn reactie op het Concessiebeleidsplan 2016–2020 van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO)1.

In deze reactie betrek ik de uitkomsten van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Mediawet 2008 in oktober 2015. Ik ga onder andere in op de volgende moties:

  • De motie van de leden Segers en Pieter Heerma over een leidende rol van de NPO en de omroepen ten opzichte van de buitenproducent.2

  • De motie van de leden Verhoeven en Mohandis over maximale transparantie over de kosten van programmering op het niveau van de genres.3

  • De motie van de leden Segers en Bisschop over levensbeschouwelijk media-aanbod integraal onderdeel uit laten maken van de publieke mediaopdracht.4

Leden van uw Kamer hebben eerder vragen gesteld over het concessiebeleidsplan. Zoals toegezegd in mijn antwoorden op deze vragen, heb ik enkele onderwerpen in deze reactie behandeld, zoals de consequentie van de aanscherping van de publieke mediaopdracht en de werkwijze van de toegang van externe partijen tot het bestel.5

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Kamerstuk 34 264, nr. 30.

X Noot
3

Kamerstuk 34 264, nr. 26.

X Noot
4

Kamerstuk 34 264, nr. 31.

X Noot
5

Kamerstuk 32 827, nr. 80.