Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232827 nr. 39

32 827 Toekomst mediabeleid

Nr. 39 MOTIE VAN HET LID VAN DAM

Voorgesteld 28 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de lokale omroepen via de OLON de ambitie kenbaar hebben gemaakt, door middel van samenwerking en integratie te komen tot sterkere en waar mogelijk professionele lokale omroepen, die zich niet meer noodzakelijk beperken tot de gemeentegrens;

verzoekt de regering, de lokale omroepen te ondersteunen in dat streven en in de mediabegroting duidelijk te maken of landelijke regelgeving dergelijke ontwikkelingen belemmert en op welke wijze de regering deze ontwikkelingen verder kan ondersteunen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dam