Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232827 nr. 36

32 827 Toekomst mediabeleid

Nr. 36 MOTIE VAN HET LID PETERS

Voorgesteld 28 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het wenselijk is om voor digitale nieuwsproducten en boeken net als voor de papieren versie het lage btw-tarief te hanteren;

constaterende dat Frankrijk en Luxemburg reeds een laag btw-tarief hanteren voor digitale nieuwsproducten en boeken;

constaterende dat verschillende Eurocommissarissen pleiten voor een laag btw-tarief voor digitale nieuwsproducten en boeken;

verzoekt de regering, zich in Europa sterk te maken voor een EU-breed laag btw-tarief voor digitale nieuwsproducten en boeken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters