Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202032827 nr. 190

32 827 Toekomst mediabeleid

Nr. 190 MOTIE VAN HET LID EL YASSINI

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 26 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat regimes uit onvrije landen gebruikmaken van pr-bureaus om socialmedia-influencers in te zetten als marketingpion voor hun eigen gewin om zo op propagandistische wijze hun regime rooskleuriger te laten overkomen, maar dat het niet altijd transparant is dat deze influencers gesponsord worden;

constaterende dat influencers een enorm bereik hebben via social media en dat iedereen, ook kinderen, toegang heeft tot hun kanalen;

overwegende dat op dit moment nog te vaak onduidelijk is dat influencers gesponsord worden voor het aanprijzen van reizen, producten of diensten en dat deze sponsoren ongure achtergronden kunnen hebben;

overwegende dat het belangrijk is om kinderen te beschermen tegen propaganda uit onvrije landen en dat het Commissariaat voor de Media en de Stichting Reclame Code hier een rol in horen te spelen door toezicht te houden op de gedragscode van de videoplatformen als het gaat om samenwerkingen met bedrijven of landen;

verzoekt de regering, om te inventariseren hoe vaak online-influencers reclame maken voor onvrije landen zonder dat dit inzichtelijk wordt gemaakt voor hun volgers, en hierover de Kamer te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

El Yassini