Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202032827 nr. 177

32 827 Toekomst mediabeleid

Nr. 177 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 november 2019

Tijdens het Algemeen Overleg op 11 september 2019 over mijn visiebrief van 14 juni 2019 over de toekomst van het publiek omroepbestel (Kamerstuk 32 827, nr. 176) heb ik u meegedeeld dat ik voornemens was een interim-voorzitter bij het Commissariaat voor de Media aan te stellen.1 Bij deze deel ik u mee dat mevrouw drs. R.H.M. (Renate) Litjens met ingang van 15 november 2019 benoemd zal worden als interim-voorzitter voor de duur van maximaal een jaar. Vanwege het belang van de continuïteit bij het Commissariaat acht ik op dit moment voldoende dringende noodzaak aanwezig voor deze interim-oplossing, zodat de bestuursrechtelijke besluitvorming op collegeniveau op korte termijn weer ter hand genomen kan worden. In de afgelopen periode heeft het overgrote deel van de reguliere werkzaamheden en besluitvorming doorgang kunnen vinden op basis van het mandaatsbesluit van het Commissariaat.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob


X Noot
1

Kamerstuk 32 827, nr. 157.