Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932827 nr. 135

32 827 Toekomst mediabeleid

Nr. 135 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S.

Voorgesteld 26 september 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat lokale publieke omroepen essentieel zijn in een goed functionerende democratie;

overwegende dat zij de wettelijke taak hebben een lokaal toereikend media-aanbod te verzorgen;

van mening dat de in het Gemeentefonds gealloceerde middelen vaak onvoldoende zijn, vooral voor de dunbevolkte en landelijke gebieden;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe de kosten voor de uitvoering van de wettelijke taak zich verhouden tot de beschikbare middelen in het Gemeentefonds, en daarbij ook te kijken naar het voorstel van de VNG en de NLPO voor een «basisbekostiging» naast de gemeentelijke zorgplicht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

Van den Hul

Kwint