32 827 Toekomst mediabeleid

Nr. 118 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 augustus 2017

In mijn brief aan uw Kamer over het lokaal en regionaal mogelijk maken van publiek-private samenwerking tussen publieke media-instellingen en private partijen van 23 november 2016 (Kamerstuk 32 827, nr. 94), heb ik toegezegd uw Kamer te informeren zodra de vernieuwde Leidraad gereed is.

Het Commissariaat voor de Media heeft op 30 juni 2017 de nieuwe Leidraad gepubliceerd op haar website. Bij deze brief gevoegd vindt u een exemplaar van deze nieuwe Leidraad, genaamd «Samenwerking van publieke omroepen met andere partijen»1.

Naar mijn oordeel heeft het Commissariaat een heldere brochure geschreven, die dankzij afstemming met de sector via internetconsultatie, tegemoetkomt aan de wens van de sector om meer duidelijkheid te krijgen over de regels voor samenwerking van de publieke omroep met private partijen.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven