32 824 Integratiebeleid

Nr. 9 MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 5 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, met een samenhangend plan te komen waarin gerichte acties staan ter bestrijding van discriminatie, geweld tegen vrouwen, zelfbeschikkingsrecht, werkloosheid, armoede, uitsluiting, criminaliteit en segregatie en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Naar boven