Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201532824 nr. 80

32 824 Integratiebeleid

Nr. 80 MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 2 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat veel kanttekeningen te plaatsen zijn bij het onderzoek «Nederlandse moslimjongeren en de Arabische Herfst»;

constaterende dat de onderzoeksresultaten tot veel misverstanden en onbegrip hebben geleid;

verzoekt de regering, dit onderzoek over te doen, waarbij motivatie, achtergrond er steun voor extremistische ideeën, zoals het gedachtegoed van IS, degelijk worden onderzocht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut