32 824 Integratiebeleid

Nr. 67 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 juni 2014

Bijgaand doe ik u op uw verzoek toekomen het feitenrelaas met betrekking tot de afbouw van het kennisinstituut FORUM1. Tevens verzoekt u mij om nadere informatie over het salaris van de interim-bestuurder.

De Raad van Toezicht van FORUM is primair verantwoordelijk voor het salaris van de interim-bestuurder. Uit de bij SZW ingediende jaarrekening 2013 van FORUM blijkt dat de loonkosten voor de interim-bestuurder, die in mei 2013 is aangetreden, in 2013 een bedrag van ter hoogte van € 131.137 euro inclusief BTW bedroegen.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven