Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201432824 nr. 66

32 824 Integratiebeleid

Nr. 66 MOTIE VAN DE LEDEN ULENBELT EN KARABULUT

Voorgesteld 26 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat analfabete inburgeringsplichtigen met een reguliere verblijfsvergunning hun lening van DUO alleen mogen gebruiken voor de inburgering en niet voor de noodzakelijke alfabetiseringscursus;

constaterende dat hierdoor een onwenselijke financiële drempel wordt opgeworpen voor deze analfabeten, die willen voldoen aan hun inburgeringsplicht;

verzoekt de regering, de lening van DUO open te stellen voor inburgeringsplichtigen die ter voorbereiding op hun inburgering een alfabetiseringscursus willen volgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ulenbelt

Karabulut