32 824 Integratiebeleid

Nr. 315 MOTIE VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN BECKER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat negen weekendscholen in Nederland financiering en lesmaterialen krijgen van de Turkse regering;

overwegende dat van inbreuk op vrijheden geen sprake is als de toezichthouders bij deze scholen hun bezoek niet hoeven af te dwingen met de kracht van wet, maar gewoon welkom zijn;

overwegende dat de Turkse regering transparantie heeft beloofd;

van mening dat het wenselijk is zicht te houden op de vraag of de Turkse weekendscholen een anti-integratieve werking kennen en deze maximale transparantie dus niet alleen in woord maar ook in daad beleden dient te worden;

verzoekt de regering, met de Turkse regering overeen te komen dat visitatie van lessen op weekendscholen welkom is en met de weekendscholen en de gemeenten waar deze scholen gevestigd zijn afspraken te maken over reguliere visitatie;

verzoekt de regering, tevens de Kamer hierover in het eerste kwartaal te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paternotte

Becker

Naar boven