32 824 Integratiebeleid

Nr. 275 MOTIE VAN DE LEDEN WIERSMA EN PETERS

Voorgesteld 4 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat 450 inburgeraars door fouten in de examenonderdelen lezen en luisteren ten onrechte zijn geslaagd voor het inburgeringsexamen;

van mening dat het van groot belang is dat iemand die slaagt voor het inburgeringsexamen, ook daadwerkelijk de taal beheerst en klaar is voor actieve deelname aan de samenleving;

overwegende dat gemeenten wel weten dat deze inburgeraars een diploma hebben behaald, maar niet zeker kunnen weten of ze ook het vereiste taalniveau hebben;

constaterende dat daarom ook van en voor deze inburgeraars een extra inspanning vereist is;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat deze groep inburgeraars opnieuw examenonderdelen afleggen, dan wel te bezien hoe deze groep inburgeraars in beeld kan blijven en, indien het vereiste taalniveau nog niet is behaald, zo veel als mogelijk zorg te dragen voor het alsnog bereiken van het vereiste taalniveau, en de manier waarop op korte termijn uit te werken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiersma

Peters

Naar boven