Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932824 nr. 274

32 824 Integratiebeleid

Nr. 274 MOTIE VAN HET LID WIERSMA

Voorgesteld 4 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederlandse regio's en gemeenten sinds 2016 miljoenen aan versterkingsgelden hebben ontvangen voor het voorkomen van radicalisering;

constaterende dat er weinig zicht is op de effectiviteit van deze middelen en er zelfs signalen zijn dat de inzet averechts zou kunnen werken;

constaterende dat de Kamer eerder al bij motie heeft verzocht een landelijk gevalideerde aanpak te ontwikkelen voor het voorkomen van radicalisering en de besteding van de middelen hieraan te koppelen;

verzoekt de regering, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor de begrotingsbehandeling, inzichtelijk te maken aan welke doelmatigheidscriteria de versterkingsgelden warden getoetst, aan welke evidencebased interventies de bestedingen gekoppeld worden en welke gevolgen het niet-doelmatig en -effectief besteden van versterkingsgelden heeft,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiersma