Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932824 nr. 257

32 824 Integratiebeleid

Nr. 257 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 6 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat arbeidsmigranten zo goed mogelijk dienen te integreren in de Nederlandse samenleving, ook op het gebied van huisvesting;

overwegende dat veel werkgevers en uitzendbureaus tevens huisbaas zijn van arbeidsmigranten, wat niet zelden leidt tot geïsoleerde en gesegregeerde huisvesting («Polenhotels») alsmede een onwenselijke afhankelijkheidsrelatie;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe de koppeling werkgever/huisbaas uit elkaar kan worden gehaald,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk