Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932824 nr. 254

32 824 Integratiebeleid

Nr. 254 MOTIE VAN HET LID KUZU

Voorgesteld 6 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederlanders die dag in, dag uit hun best doen, er klaar mee zijn om constant door de hoepel van het begrip «integratie» te moeten springen;

overwegende dat de term «integratie» discriminerend is omdat die Nederlanders op grond van hun afkomst apart zet;

verzoekt de regering, om te kappen met de term «integratie» en te beginnen met het bevorderen van wederzijdse acceptatie en gedeeld burgerschap,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu