32 824 Integratiebeleid

Nr. 231 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 5 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat op het gebied van inburgering en taalonderwijs geen eisen worden gesteld aan arbeidsmigranten uit EU-landen;

van mening dat integratie en participatie voor deze groep lastig worden bereikt en dat het in een werkomgeving zelfs tot gevaarlijke situaties kan leiden vanwege taalproblemen;

verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze taalonderwijs aan arbeidsmigranten uit EU-lidstaten kan worden aangeboden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Naar boven