Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201832824 nr. 214

32 824 Integratiebeleid

Nr. 214 MOTIE VAN DE LEDEN PIETER HEERMA EN BECKER

Voorgesteld 14 maart 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een groeiende groep inburgeraars vrijstelling krijgt op basis van analfabetisme;

van mening dat het ook voor analfabeten van belang is om in te burgeren en de Nederlandse taal te leren spreken en verstaan;

overwegende dat bij Blik op Werk bovendien diverse signalen binnen zijn gekomen over fraude met de inburgeringsplicht;

verzoekt de regering om, het systeem van vrijstellingen bij analfabetisme te heroverwegen en te bezien hoe er in plaats daarvan meer maatwerk geboden kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pieter Heerma

Becker