32 824 Integratiebeleid

Nr. 17 MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 5 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, het toezicht op moskee-internaten wettelijk te regelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Naar boven