Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632824 nr. 158

32 824 Integratiebeleid

29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde

Nr. 158 MOTIE VAN DE LEDEN ROEMER EN SEGERS

Voorgesteld 13 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Turkije in de nasleep van de mislukte coup de beginselen van de rechtsstaat en democratie overboord heeft gegooid;

verzoekt de regering, te bevorderen dat de pre-accessiesteun aan Turkije wordt opgeschort,

en gaat over tot de orde van de dag.

Roemer

Segers