Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632824 nr. 157

32 824 Integratiebeleid

29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde

Nr. 157 MOTIE VAN HET LID ROEMER C.S.

Voorgesteld 13 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Turkije spanningen tussen verschillende groeperingen actief exporteert naar Nederland waardoor spanningen hier soms hoog oplopen;

verzoekt de regering, deze lange arm van Ankara duidelijk te veroordelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Roemer

Van Haersma Buma

Pechtold

Klaver

Segers

Van der Staaij