Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632824 nr. 156

32 824 Integratiebeleid

29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde

Nr. 156 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAERSMA BUMA EN VAN DER STAAIJ

Voorgesteld 13 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het een doel van de Nederlandse wet en de Nederlandse overheid is om de dubbele nationaliteit alleen bij uitzondering mogelijk te maken;

overwegende dat Turkije hier niet aan meewerkt en dat dit zichtbare ongewenste gevolgen heeft binnen de Nederlandse samenleving;

verzoekt de regering om, de gesprekken die met Turkije worden gevoerd, te koppelen aan het beperken van de dubbele nationaliteit,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haersma Buma

Van der Staaij