Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632824 nr. 153

32 824 Integratiebeleid

29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde

Nr. 153 MOTIE VAN HET LID BONTES

Voorgesteld 13 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet veel belastinggeld heeft geïnvesteerd in de opzet van islam- en imamopleidingen in Nederland;

overwegende dat dit geen taak van de overheid moet zijn;

verzoekt de regering, een einde te maken aan de financiering van islam- en imamopleidingen in Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bontes