Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632824 nr. 152

32 824 Integratiebeleid

29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde

Nr. 152 MOTIE VAN HET LID BONTES

Voorgesteld 13 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Turkse imams die door overheidsdienst Diyanet worden uitgezonden er mede voor hebben gezorgd dat de integratie van Turken in Nederland compleet is mislukt;

overwegende dat de Turkse staatsinmenging in Nederland eindelijk moet worden gestopt;

verzoekt de regering, deze Turkse imams niet langer toe te laten en de Turkse financiering van Diyanet-moskeeën in Nederland te beëindigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bontes