Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632824 nr. 150

32 824 Integratiebeleid

29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde

Nr. 150 MOTIE VAN HET LID SEGERS C.S.

Voorgesteld 13 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie reeds een verordening heeft voorgelegd aan de lidstaten waarin visumliberalisatie voor Turkije wordt geregeld;

verzoekt de regering, de gesprekken over visumliberalisatie voor Turkije op te schorten vanwege de grove schending van fundamentele grondrechten, waaronder de eerlijke rechtsgang en vrijheid van meningsuiting,

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers

Van der Staaij

Roemer

Van Haersma Buma