32 824 Integratiebeleid

Nr. 15 MOTIE VAN HET LID HEERMA

Voorgesteld 5 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de Agenda Integratie herhaaldelijk wordt gesproken over vrijheid en gelijkheid, maar nauwelijks over de kracht van gemeenschappen en volwaardig burgerschap;

overwegende dat er in de Agenda Integratie weinig aandacht wordt besteed en prioriteit wordt gegeven aan de kracht van burgerschap en maatschappelijk initiatief;

van mening dat het stimuleren en faciliteren van burgerschap een centrale rol zou moeten spelen in het integratiebeleid;

verzoekt de regering, voor de zomer met een aanvulling op de Agenda Integratie te komen, gericht op het stimuleren en faciliteren van burgerschap en maatschappelijk initiatief,

en gaat over tot de orde van de dag.

Heerma

Naar boven