Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632824 nr. 149

32 824 Integratiebeleid

29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde

Nr. 149 MOTIE VAN HET LID SEGERS C.S.

Voorgesteld 13 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Oostenrijk heeft aangegeven dat de EU-toetredingsgesprekken met Turkije dienen te worden opgeschort, gezien de structurele mensenrechtenschendingen tijdens de nasleep van de mislukte legercoup;

verzoekt de regering, met gelijkgestemde landen binnen de Europese Unie zich in te spannen om de EU-toetredingsgesprekken met Turkije stil te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers

Van Haersma Buma

Roemer

Van der Staaij

Klaver

Pechtold

Bontes