32 824 Integratiebeleid

Nr. 141 MOTIE VAN DE LEDEN MARCOUCH EN PIETER HEERMA

Voorgesteld 2 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat wij van nieuwkomers vragen mee te doen aan onze samenleving en daarbij onze waarden uit te dragen;

overwegende dat actief kennismaken met de Nederlandse cultuur en samenleving hiervoor nodig is;

verzoekt de regering, voor de aanstaande begrotingsbehandeling met voorstellen te komen om het actief kennismaken met de Nederlandse cultuur en samenleving onderdeel te maken van de inburgering en de participatieverklaring,

en gaat over tot de orde van de dag.

Marcouch

Pieter Heerma

Naar boven